O výstave

Horná Nitra a obzvlášť územie dnešných Bojníc boli osídlené už od počiatku. Teplé pramene, ktoré tu dodnes vyvierajú, vytvorili vo svojom najbližšom okolí krajinu priaznivú pre život aj v období poslednej doby ľadovej. 

Akí boli prví ľudia na hornej Nitre, naši bratranci – neandertálci? 

Výstava Kto tu bol prvý? Najstaršie osídlenie hornej Nitry sprítomňuje svet neandertálcov priamo prostredníctvom ich kostrových pozostatkov, ale aj archeologických nálezov, ktoré pretrvali veky – kamennej pracovnej industrie a paleontologických nálezov fauny doby ľadovej. Dokonca prišiel aj mamut.

Výstava bola v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi v čase od 11. november 2022 do 18. januára 2023.

Príbeh človeka je ako dobrá detektívka – hoci s mnohými indíciami, ktoré zdanlivo už už vedú k rozuzleniu, ale predsa s neistým definitívnym záverom. Ten píšeme my sami.

Informácie

Kurátorka výstavy:

Mgr. Dominika Andreánska


Vystavované exponáty:

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi (fond archeológie)


Priestorové riešenie, grafická úprava a realizácia:

Dominika & Peter Andreánsky


Autor kresieb:

akad. maliar Pavel Dvorský


Autor fotografií:

Ivan Valko

Kontakt