Informácie

Kurátorka výstavy:

Mgr. Dominika Andreánska


Vystavované exponáty:

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi (fond archeológie)


Priestorové riešenie, grafická úprava a realizácia:

Dominika & Peter Andreánsky


Autor kresieb:

akad. maliar Pavel Dvorský


Autor fotografií:

Ivan Valko